125Carrent

“ผาช่อ” อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

บริการ รถเช่า ทั้งแบบรายวัน รายเดือน รถเช่าพร้อมคนขับ

รถเช่า เชียงใหม่ ราคาถูก

มหัศจรรย์ประติมากรรมจากธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาจนกลายเป็นหน้าผาหินสูงมีลวดลายสวยงามคล้ายแกรนด์แคนยอน

🍃 เส้นทางศึกษาธรรมชาติมหัศจรรย์ธรณีแปรสัณฐาน เราต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 400 เมตรจากลานจอดรถ ตลอดเส้นทางจะมีประมาณ 11 สถานี โดยมีป้ายอธิบายถึงความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติให้เราได้ศึกษา

📍 ไฮไลต์ของที่นี่ คือ “ผาช่อ” ซึ่งเป็นสถานีที่ 9 โดยผาช่อเกิดจากการสะสม ทับถม ของตะกอนแม่น้ำโบราณ และด้วยกระบวนการธรณีแปรสัณฐานของโลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ตะกอนบริเวณนี้ถูกดันตัวขึ้นจนกลายเป็นชั้นตะกอนสวยงาม